CREDITS

Speciale dank aan Annette ( http://richardarmitageonline.com ) voor haar support, advies en haar toestemming voor het gebruik van haar foto's en scans. Ook speciale dank voor Eli van de voormalige Armitage Army site voor haar support en haar enorme hulp bij het starten van mijn site en haar toestemming om de informatie en foto's van de AA-site te mogen gebruiken.

Special thanks to Annette ( http://richardarmitageonline.com ) for her support, advice and permission for using her photos and scans. Also special thanks to Eli from the former Armitage Army site for her support and her huge help with the start of my site and her permission for using the information and photos of the AA-site.


Voor de screencaps, foto's, scans van artikelen en informatie, dank aan Agenoria, Bluecabochon, CC, Frederica, Helenworcs, IslaJane, Kitkat, Steph, Trud en anderen van C19. En Alicat, Hedgeypig, Juliet, Yorkshirewench en anderen van The Armitage Army Forum, Calliope en anderen van Richard Armitage Central en Marieke.

For the screencaps, pictures, scans of articles and information, thanks to Agenoria, Bluecabochon, CC, Frederica, Helenworcs, IslaJane, Kitkat, Steph, Trud and others from C19. And Alicat, Hedgeypig, Juliet, Yorkshirewench and others from The Armitage Army Forum, Calliope and others from Richard Armitage Central and Marieke.


Natuurlijk wil ik iedereen bedanken voor het bezoeken van de site en voor de support.

Of course I want to thank everybody for visiting the site and for the support.

Bronnen

Bron foto's (source photos): Former Armitage Army Site ; http://www.bbc.co.uk ; http://richardarmitageonline.com

Bron informatie (source information): www.thearmitagearmy.co.uk en http://www.bbc.co.uk