Credits

Zeer veel dank aan Richard Armitage Net en Richard Armitage Central voor de toestemming voor het gebruik van hun foto's, scans en informatie. Als je meer foto's van Richard wilt zien, ga dan naar deze sites.A lot of thanks to Richard Armitage Net and Richard Armitage Central for their permission for using their photos, scans and information. If you want to see more photos of Richard, visit their sites.Speciale dank aan Annette ( http://richardarmitageonline.com ) voor haar support, advies en haar toestemming voor het gebruik van haar foto's en scans. Ook speciale dank voor Eli van de voormalige Armitage Army site voor haar support en haar enorme hulp bij het starten van mijn site en haar toestemming om de informatie en foto's van de AA-site te mogen gebruiken.Special thanks to Annette ( http://richardarmitageonline.com ) for her support, advice and permission for using her photos and scans. Also special thanks to Eli from the former Armitage Army site for her support and her huge help with the start of my site and her permission for using the information and photos of the AA-site.Voor de screencaps, foto's, scans van artikelen en informatie, dank aan Agenoria, Bluecabochon, CC, Frederica, Helenworcs, IslaJane, Kitkat, Steph, Trud en anderen van C19. En Alicat, Hedgeypig, Juliet, Yorkshirewench en anderen van The Armitage Army Forum, Calliope en anderen van Richard Armitage Central en Marieke.For the screencaps, pictures, scans of articles and information, thanks to Agenoria, Bluecabochon, CC, Frederica, Helenworcs, IslaJane, Kitkat, Steph, Trud and others from C19. And Alicat, Hedgeypig, Juliet, Yorkshirewench and others from The Armitage Army Forum, Calliope and others from Richard Armitage Central and Marieke.Natuurlijk wil ik iedereen bedanken voor het bezoeken van de site en voor de support.

Of course I want to thank everybody for visiting the site and for the support.

BronnenBron foto's (source photos): Former Armitage Army Site ; Richard Armitage Net; Richard Armitage Central ; http://www.bbc.co.uk ; http://richardarmitageonline.com

Bron informatie (source information): www.thearmitagearmy.co.uk; Richard Armitage Net; Richard Armitage Central en http://www.bbc.co.uk